DAYTONA BEACH, Fla. – Official Results for the 70th Daytona 200 AMA Pro Daytona SportBike race on Saturday at Daytona International Speedway rider, bike and laps completed:

1.     Jason DiSalvo, Ducati, 42 laps

2.     Cory West, Suzuki, 42

3.     Jake Zemke, Yamaha, 42

4.     JD Beach, Kawasaki, 42

5.     Josh Herrin, Yamaha, 42

6.     Tommy Aquino, Yamaha, 41

7.     Fernando Amantini, Kawasaki, 41

8.     Cameron Beaubier, Yamaha, 41

9.     Santiago Villa, Suzuki, 41

10.   Paul Allison, Yamaha, 41

11.   Kris Turner, Suzuki, 41

12.   Huntley Nash, Yamaha, 41

13.   Dane Westby, Suzuki, 41

14.   Taylor Knapp, Suzuki, 41

15.   Joey Pascarella, Yamaha, 40

16.   Jason Farrell, Kawasaki, 40

17.   Tyler O’Hara, Yamaha, 40

18.   Melissa Paris, Yamaha, 40

19.   David Sadowski Jr., Ducati, 40

20.   Ricky Orlando, Kawasaki, 40

21.   Reese Wacker, Suzuki, 40

22.   Pat Mooney, Buell, 40

23.   Anthony Fania, Suzuki, 40

24.   Luiz Cerciari, Suzuki, 40

25.   Sam Rozynski, Yamaha, 40

26.   David McPherson, Yamaha, 40

27.   Lyles Sanders, Yamaha, 39

28.   Giuseppe Messina, Yamaha, 39

29.   Scott Decker, Suzuki, 39

30.   Ray Hofman, Honda, 38

31.   Jake Holden, Ducati, 37

32.   Russ Wikle, Suzuki, 27

33.   Matthew Sadowski, Ducati, 27

34.   Barrett Long, Ducati, 25

35.   Danny Eslick, Suzuki, 24

36.   PJ Jacobsen, Ducati, 18

37.   Les Moscariello, Ducati, 10

38.   Eric Bostrom, Kawasaki, 2